• Fotenie

      Milí rodičia,

      22.5.2024 bude v našej škole koncoročné fotenie tried. Prosíme Vás, aby ste si vybrali z ponuky a Váš výber zaznačili na papier, ktorí deti dostanú v škole. Spoločná fotka triedy je povinná.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • OBED 5.4.2024

      Vážení rodičia,
      v piatok 5.4.2024 nebudú mať deti obed v jedálni MŠ. Prosíme Vás, aby si priniesli viac studenej stravy, prípadne im môžeme obed z domu zohriať.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Najrýchlejší čitateľ

      25.-26.3.2024 sa uskutočnila čitateľská súťaž: Najrýchlejší čitateľ. Aktivita bola zameraná na rýchlosť a správnosť čítania, súťažili medzi sebou deti v rámci ročníka, kde sú čitateľské zručnosti detí približne rovnaké. Každý ročník mal na čítanie inú ukážku. Najrýchlejší z triedy bol odmenený.

      Víťazi:

     • Matematický klokan

      Dnes sme sa zapojili do súťaže Matematický klokan. Je to medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Trpezlivo budeme čakať na výsledky. Aj keď najdôležitejšie je zúčastniť sa a urobiť si radosť.

     • Dvaja knižní hrdinovia

      Utorok 26.3.2024

      Žiaci majú uhádnuť mená 2 knižných hrdinov (viď nástenka v škole, tiež príloha tejto novinky) do ďalšieho dňa (streda, do 8.00 hod.). Na jeden akýkoľvek papierik napíšu mená oboch postavičiek, svoje meno, priezvisko, ročník a hodia do vopred pripravenej škatuľky. 27.3. vyžrebujeme 1 výhercu.

     • 3. KNIŽNÁ HÁDANKA

      Pondelok 25.3. 2024

      Názov knihy: Tuláčik a Klára

      Autor: Erik Jakub Groch

      Ilustráror: Ľuboslav Paľo

      Názov príbehu: Kúzelník

      Úloha: Doplň 1 slovo do vety:

      Svet je plný __________ vecí.

      Úloha bude aj na nástenke v škole. Úlohu počas týždňa žiaci vyriešia a prinesú odpoveď do piatku do školy. Príbeh nájdu v prílohe a v elektronickej knižnici Kubo. Odpoveď zapíšu na lístok, ktorý dostanú v škole, kde budú mať uvedené celé meno, priezvisko, ročník (viď príloha). Vždy na konci týždňa sa odpovede skontrolujú a riešitelia so správnou odpoveďou postupujú do ďalšieho kola. 3.4.2024 bude záverečné losovanie. 3 vylosovaní budú odmenení peknými cenami.

     • Svetový deň vody

      22.3.2024 bol Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme sa poobliekali do modrého a venovali sa rôznym aktivitám, ktoré s vodou súvsia. O vode sme sa dozvedeli rôzne informácie. Vieme, že voda je vzácny dar, bez ktorého nie je možný život, preto si ju musíme chrániť!

     • Kurz 1. pomoci

      V utorok 19.3.2024 sme sa neučili podľa rozvrhu. Ale zato sme sa naučili veľmi veľa. Bol to super deň! Prišiel k nám tím profesionálnych záchranárov, hasičov a dobrovoľníkov z OZ RESCUE MALÉ KARPATY. Celé dopoludnie sme sa zábavnou formou dozvedali, čo robiť v krízových situáciách. Skúšali sme si všetko, čo by nám mohlo byť v budúcnosti nápomocné pri záchrane života i majetku. A neuveríte, nakoniec nám záchranári zahrali aj krásne divadielko o vlkovi a zajacovi. Čo myslíte? Zachránil život vlk zajacovi, alebo to bolo skôr naopak?

     • Dvaja knižní hrdinovia

      Utorok 19.3.2024

      Žiaci majú uhádnuť mená 2 knižných hrdinov (viď nástenka v škole, tiež príloha tejto novinky) do ďalšieho dňa (streda, do 8.00 hod.). Na jeden akýkoľvek papierik napíšu mená oboch postavičiek, svoje meno, priezvisko, ročník a hodia do vopred pripravenej škatuľky. 20.3. vyžrebujeme 1 výhercu.

     • 2. KNIŽNÁ HÁDANKA

      Pondelok 18.3. 2024

      2. súťažná úloha

      Názov knihy: Hlupáčik s velikánskou jednotkou

      Autor: Rudo Moric

      Ilustráror: Dušan Kállay

      Názov príbehu: Sýkorka Granátik ( viď v prílohe)

      Otázky:

      a) Ako sa volalo dievčatko z príbehu?

      b) Podľa čoho dostala sýkorka názov Granátik?

      Úloha bude aj na nástenke v škole. Úlohu počas týždňa žiaci vyriešia a prinesú odpoveď do piatku do školy. Príbeh nájdu v prílohe a v elektronickej knižnici Kubo. Odpoveď zapíšu na lístok, ktorý dostanú v škole, kde budú mať uvedené celé meno, priezvisko, ročník (viď príloha). Vždy na konci týždňa sa odpovede skontrolujú a riešitelia so správnou odpoveďou postupujú do ďalšieho kola. 3.4.2024 bude záverečné losovanie. 3 vylosovaní budú odmenení peknými cenami.

     • KNIŽNÉ BINGO

      Súťaž trvá do 3.4.2024.

      Žiaci majú hrací plán, k tomu informácie o knihách (viď príloha). Ak takú knihu majú doma, u príbuzných, alebo ju nájdu v knižnici, v kníhkupectvách ( môžu hľadať v KUBOVI), zaznačia si ju do príslušného okienka hracieho plánu. Môžu si knihy odfotiť a nalepiť obrázok do hracieho plánu, alebo iba zapísať názov a autora. Ak budú mať vyplnený riadok, stĺpec, prípadne diagonálu, úlohu splnili a budú odmenení drobným darčekom.

     • Dvaja knižní hrdinovia

      Utorok 12.3.2024

      Žiaci majú uhádnuť mená 2 knižných hrdinov (viď nástenka v škole, tiež príloha tejto novinky) do ďalšieho dňa (streda, do 8.00 hod.). Na jeden akýkoľvek papierik napíšu mená oboch postavičiek, svoje meno, priezvisko, ročník a hodia do vopred pripravenej škatuľky. 13.3. vyžrebujeme 1 výhercu.

     • 1. KNIŽNÁ HÁDANKA

      Pondelok 11.3. 2024

      1. súťažná úloha

      Názov knihy: Doktor Jajbolíto

      Autor: Kornej Ivanovič Čukovskij, preklad: Mária Rázusová- Martáková

      Ilustráror: Štefan Cpin

      Názov príbehu: Opica Čičí ( viď v prílohe)

      Otázka: Čo v ľudskej reči znamená zvierací názov opice Čičí?

      Úloha bude vždy v pondelok na našej školskej stránke, na nástenke v škole. Úlohu počas týždňa žiaci vyriešia a prinesú odpoveď do piatka do školy. Príbeh nájdu v prílohe a v elektronickej knižnici Kubo. Odpoveď zapíšu na lístok, ktorý dostanú v škole, kde budú mať uvedené celé meno, priezvisko, ročník (viď príloha). Vždy na konci týždňa sa odpovede skontrolujú a riešitelia so správnou odpoveďou postupujú do ďalšieho kola. 3.4.2024 bude záverečné losovanie. 3 vylosovaní budú odmenení peknými cenami.

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • POP3
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 16. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje